Pricing

Thanh toán theo tháng

450.000
VNĐ
/ Tháng

 • Setup trên 01 domain
 • Chi phí hợp lý
 • Dùng đầy đủ chức năng
 • Cập nhật thường xuyên
 • Hỗ trợ nhanh chóng

Thanh toán trọn gói

10.000.000
VNĐ
/ Full

 • Setup trên 01 domain
 • Thanh toán 1 lần duy nhất
 • Không phát sinh chi phí
 • Dùng vĩnh viễn
 • Update khi có bản cập nhật trong 1 năm
 • Hỗ trợ nhanh chóng

Nâng cao

Thỏa thuận VNĐ

 • Setup trên nhiều domain
 • Thêm chức năng theo yêu cầu
 • Hỗ trợ 24/7

Thông tin liên hệ